Projekty

Uczymy się nie tylko w ławkach szkolnych. Podejmujemy rozmaite działania, które pozwalają nam lepiej poznawać i rozumieć otaczający nas świat, realnie w nim uczestniczyć, a nawet zmieniać go na lepsze. Przy okazji zaś nasze projekty odrywają nas od szkolnej codzienności. Więcej...

Nauka

Jesteśmy szkołą humanistyczną, realizujemy więc rozszerzony i pogłębiony program z literatury, historii i nauk społecznych; uczymy się filozofii i historii sztuki oraz trzech języków obcych (do wyboru); prowadzimy kilka seminariów filozoficznych i literackichWięcej...

Inspiracje

Patron WLH, Jacek Kuroń, mówił, że szkoła powinna być przestrzenią rozwoju, a nie miejscem, w którym młody człowiek dostosowuje się do społeczeństwa. Kuroń chciał edukacji, która pozwala „wprowadzać dzieci w życie społeczne, pokazuje, jakie ono jest i organizuje je do zmieniania tego świata”. Idąc za jego myślą, staramy się tworzyć w WLH społeczność opartą na zasadach równości, wolności i odpowiedzialności. Więcej...

 Wycieczki

Wycieczek organizujemy DUŻO. Jest to ważna część naszego pomysłu na naukę i na rozwijanie się. Uważamy, że wspólne wyjazdy pozwalają wykroczyć poza program szkolny, zainteresować się szerzej i głębiej wszystkim, czym zajmujemy się w szkole na co dzień: historią, filozofią, literaturą, polityką, współczesnym społeczeństwem. Są one integralną częścią naszego programu edukacyjnego i uczymy się na nich może nawet więcej w szkole. Więcej...