O szkole

Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia to: zajęcia o współczesnej literaturze, historii, sztuce i filozofii, spotkania z wybitnymi humanistami i humanistkami, matematykami i przyrodnikami, wspólne projekty społeczne i badawcze, do wyboru trzy z dziewięciu języków obcych, a przede wszystkim: liceum Kuronia to miejsce, w którym Twoje zdanie się liczy.

Istniejemy od 2006 roku. Działamy w ramach Zespołu Szkół „Bednarska”. Staramy się tworzyć szkołę tak, aby była demokratyczną wspólnotą uczniów i uczennic, nauczycieli, nauczycielek i rodziców. Staramy się też stawiać sobie nawzajem dość wysokie wymagania intelektualne. Generalnie jesteśmy zdania, że czynność myślenia jest bardziej satysfakcjonująca niż niemyślenie.

W naszym pomyśle na szkołę, stanowiącą wolną, samorządną wspólnotę, odwołujemy się do pedagogiki Jacka Kuronia, Janusza Korczaka, Krystyny Starczewskiej. Krystynie Starczewskiej zawdzięczamy także przekonanie, że w szkole demokratycznej i wolnościowej należy zadbać o najwyższy możliwy poziom naukowy.

W WLH prowadzimy zajęcia i seminaria na temat kultury współczesnej, zajęcia z historii i kultury Żydów polskich. Każdy uczeń i uczennica naszej szkoły uczy się trzech języków obcych: język trzeci to, do wyboru, hebrajski, łacina lub arabski. W nazwie naszej szkoły znajdują się słowa „humanistyczne” i „wielokulturowe”, ponieważ kultura jest dla nas szczególnie ważnym przedmiotem refleksji.

Przy takim pomyśle na szkołę i przy takim patronie bardzo ważne jest, żeby nasze uczenie nie polegało jedynie na akademickich rozważaniach, ale żeby to, czego i jak uczymy, miało przełożenie na rzeczywistość. Stąd znaczenie, jakie mają w naszej szkole projekty społeczne i naukowe, a także wycieczki.

Nasza szkoła nosi imię Jacka Kuronia. Z jego pedagogiki zaczerpnęliśmy przede wszystkim przekonanie, że kultura nie może być traktowana jako dobro luksusowe, przeciwnie – że stanowi przestrzeń wolności, która powinna być dostępna każdemu.

Zobacz również: