WLH im. Jacka Kuronia zaprasza Cię do rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Dzień otwarty
21 stycznia 2017
11:00


Opłata za udział w całym cyklu zajęć wynosi 100 złotych – opłatę należy uiścić w sekretariacie szkoły w tygodniu poprzedzającym pierwsze zajęcia lub wcześniej w godzinach 08:00 - 14:00

Kalendarz rekrutacji


1

Udział w zajęciach rektutacyjnych

Piątek 3 lutego 2017, 17:00
Sobota 4 lutego 2017, 15:00
Sobota 4 marca 2017, 11:00

Na zajęcia należy się zapisać wysyłając swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu i adres email) na adres sekretari@bednarska.edu.pl

2

Przygotowanie pracy pisemnej

Należy napisać pracę na jeden wybrany temat ze wszystkich tematów proponowanych na trzech kolejnych zajęciach.

Termin oddawania prac to 19 marca 2017. Prace należy wysłać na adres sekretari@bednarska.edu.pl

3

Rozmowa na temat przygotowanej pracy

Rozmowy będą przeprowadzane od 3 kwietnia 2017.

4

Ogłoszenie wyników rekrutacji

25 kwietnia 2017

Ogólne informacje na temat rekrutacji

Czesne wynosi 1130zł miesięcznie.

Zobacz procedurę opłat i windykacji


WLH im. Jacka Kuronia jest szkołą społeczną, nie uczestniczy więc w systemie rekrutacji organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Mamy własną formułę rekrutacji i własne kryteria. Podstawową formą naboru do naszej szkoły są zajęcia rekrutacyjne, ale dla tych, którzy wolą tradycyjną formę, organizujemy również egzamin wstępny. Nie bierzemy pod uwagę wyników egzaminu gimnazjalnego – choć oczywiście świadectwo z egzaminu trzeba donieść przy zapisywaniu się do szkoły :)

Zajęcia rekrutacyjne


Jest to alternatywna forma rekrutacji, zamiast egzaminu. Składają się z trzech spotkań, organizowanych w budynku naszej szkoły, przy ul. Kłopotowskiego 31, poświęconych kolejno historii i filozofii, zagadnieniom społecznym i literaturze. Mają one dość swobodny i nieformalny charakter. Czas ich trwania zależy od prowadzących i od uczestników, ale zazwyczaj około 1,5 godziny. Dla Was jest to więc dobra okazja, by lepiej poznać naszą szkołę, a dla nas – szansa lepszego poznania naszych kandydatów.

Opłata za udział w całym cyklu zajęć wynosi 100 złotych

Na każdym z trzech spotkań dostajecie propozycje tematów prac do napisania. Należy wybrać sobie przynajmniej jeden z tych tematów, napisać pracę i oddać ją nam w ustalonym terminie. Osoby, które wezmą udział we wszystkich trzech spotkaniach i których praca zostanie dobrze oceniona, będą miały zapewnione miejsce w naszym liceum.

Przypominamy, że ta forma rekrutacji dotyczy również gimnazjalistów i gimnazjalistek Zespołu szkół „Bednarska”. Nieuczestniczenie w niej oznacza konieczność zdawania egzaminu wstępnego na równi z kandydatami spoza Zespołu Szkół „Bednarska”, niezależnie od uzyskanej rekomendacji.