WLH im. Jacka Kuronia zaprasza Cię do rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Dodatkowa rekrutacja, III tura


Opłata za proces rekrutacyjny wynosi 100 złotych.

1

Piątek 2 czerwca 2017, 17:00

Na zajęcia należy zapisać się wysyłając swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu i adres email) na adres sekretari@bednarska.edu.pl

UWAGA Tekst do przeczytania na zajęcia do ściągnięcia tutaj.

2

Przygotowanie pracy pisemnej

Należy napisać pracę na jeden wybrany temat proponowany na zajęciach.

Termin oddawania prac to 18 czerwca 2017. Prace należy wysłać na adres sekretari@bednarska.edu.pl

3

Rozmowa na temat przygotowanej pracy

Rozmowy będą przeprowadzane w dniu 21 czerwca 2017.

4

Ogłoszenie wyników rekrutacji

22 czerwca 2017

II Tura - Dzień otwarty
25 marca 2017
11:00


I Tura - Dzień otwarty
21 stycznia 2017
11:00


Opłata za udział w całym cyklu zajęć wynosi 100 złotych – opłatę należy uiścić w sekretariacie szkoły w tygodniu poprzedzającym pierwsze zajęcia lub wcześniej w godzinach 08:00 - 14:00

Harmonogram rozmów rekrutacyjnych I tura


Filozofia

10.04 od godz. 16:00

21.04 od godz. 16:00

Literatura

06.04 od godz. 15:30

10.04 od godz. 16:00

Wos

10.04 od godz. 16:00

Szczegółowe informacje co do dokładnej godziny dla poszczególnych osób zostaną przesłane na maile naszym kandydatom.


Kalendarz rekrutacji - II Tura


1

Udział w zajęciach rekutacyjnych

Piątek 31 marca 2017, 17:00
Piątek 7 kwietnia 2017, 17:00
Sobota 8 kwietnia 2017, 11:00

Na zajęcia należy się zapisać wysyłając swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu i adres email) na adres sekretari@bednarska.edu.pl

UWAGA Tekst do przeczytania na zajęcia 31 marca do ściągnięcia tutaj.

2

Przygotowanie pracy pisemnej

Należy napisać pracę na jeden wybrany temat ze wszystkich tematów proponowanych na trzech kolejnych zajęciach.

Termin oddawania prac to 23 kwietnia 2017. Prace należy wysłać na adres sekretari@bednarska.edu.pl

3

Rozmowa na temat przygotowanej pracy

Rozmowy będą przeprowadzane od 11 maja 2017.

4

Ogłoszenie wyników rekrutacji

29 maja 2017

Kalendarz rekrutacji - I Tura


1

Udział w zajęciach rektutacyjnych

Piątek 3 lutego 2017, 17:00
Sobota 4 lutego 2017, 15:00
Sobota 4 marca 2017, 11:00

Na zajęcia należy się zapisać wysyłając swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu i adres email) na adres sekretari@bednarska.edu.pl

UWAGA Tekst do przeczytania na zajęcia 4 marca do ściągnięcia tutaj.

2

Przygotowanie pracy pisemnej

Należy napisać pracę na jeden wybrany temat ze wszystkich tematów proponowanych na trzech kolejnych zajęciach.

Termin oddawania prac to 19 marca 2017. Prace należy wysłać na adres sekretari@bednarska.edu.pl

3

Rozmowa na temat przygotowanej pracy

Rozmowy będą przeprowadzane od 3 kwietnia 2017.

4

Ogłoszenie wyników rekrutacji

25 kwietnia 2017

Ogólne informacje na temat rekrutacji

Czesne wynosi 1130zł miesięcznie.

Zobacz procedurę opłat i windykacjiWLH im. Jacka Kuronia jest szkołą społeczną, nie uczestniczy w systemie rekrutacji organizowanym przez miasto stołeczne Warszawa. Mamy własną formułę rekrutacji i własne kryteria.

Rekrutacja do naszego liceum przebiega etapowo. Organizujemy dla kandydatek i kandydatów zajęcia dotyczące literatury, historii, filozofii i wiedzy o problemach społecznych. Pierwszy etap rekrutacji to obowiązkowy udział w tych zajęciach. Mają one przybliżyć uczestnikom i uczestniczkom specyfikę szkoły, zaprezentować formy pracy przez nas stosowane. Podczas zajęć mamy szansę poznania Was, które i którzy zostaniecie naszymi uczennicami i uczniami. Do zajęć z literatury musicie się przygotować wczesniej - przeczytać wskazany tekst.

Drugi etap rekrutacji polega na pisaniu własnej pracy na jeden z licznych proponowanych podczas zajęć tematów (na podstawie zajęć, bibliografii wskazanej przez prowadzące i prowadzących, samodzielnych lektur).

Ostatni etap rekrutacji to rozmowa z kandydatkami i kandydatami do szkoły. Składa się ona z dwóch części - pierwsza jest formą obrony pracy pisemnej, druga dotyczy Waszych zaineresowań, wiedzy o świecie.

Decyzję o przyjęciu do WLH podejmujemy po wszystkich etapach, uczestnictwo w każdym jest obowiązkowe.

Nasza szkoła należy do Zespołu Szkół Bednarska, rekomendacje gimnazjów Zespołu są dla nas dodatkowym argumentem za przyjęciem Was do WLH.

Po ogłoszeniu listy przyjętych do WLH należy we wskazanym terminie dostarczyć do sekretariatu szkoły wymagane dokumenty i uiścić opłatę, tzw. wpisowe. Wszystkie informacje o terminach zamieszczone będą na stronie szkoły i na szkolnym Facebooku.