Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

Dzień otwarty w WLH
9 lutego 2018 roku, godz. 17:00

Opłata za udział w całym cyklu zajęć wynosi 100 złotych - opłatę należy uiścić w sekretariacie szkoły w tygodniu poprzedzającym pierwsze zajęcia lub wcześniej w godzinach 8:00 - 14:00


1

Pierwszy etap: obowiązkowy udział w trzech zajęciach rekrutacyjnych

Na zajęcia należy się zapisać wysyłając swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu i adres email) na adres sekretari@bednarska.edu.pl

Zajęcia będą odbywały się kolejno:
Sobota 10 lutego 2018, 11:00
Piątek 16 lutego 2018, 17:00
Sobota 17 lutego 2018, 11:00

UWAGA Tekst do przeczytania na zajęcia 16 lutego do ściągnięcia tutaj.

2

Drugi etap: przygotowanie pracy pisemnej

Należy napisać pracę na jeden wybrany temat ze wszystkich tematów proponowanych na trzech kolejnych zajęciach.

Termin oddawania prac to 11 marca 2018. Prace należy wysłać na adres sekretari@bednarska.edu.pl

3

Trzeci etap: rozmowa na temat przygotowanej pracy

Rozmowy będą przeprowadzane od 4 kwietnia 2018.

4

Ogłoszenie wyników rekrutacji

25 kwietnia 2018.

Ogólne informacje na temat rekrutacji

Czesne wynosi 1130zł miesięcznie.

Zobacz procedurę opłat i windykacjiWLH im. Jacka Kuronia jest szkołą społeczną, nie uczestniczy w systemie rekrutacji organizowanym przez miasto stołeczne Warszawa. Mamy własną formułę rekrutacji i własne kryteria.

Rekrutacja do naszego liceum przebiega etapowo. Organizujemy dla kandydatek i kandydatów zajęcia dotyczące literatury, historii, filozofii i wiedzy o problemach społecznych. Pierwszy etap rekrutacji to obowiązkowy udział w tych zajęciach. Mają one przybliżyć uczestnikom i uczestniczkom specyfikę szkoły, zaprezentować formy pracy przez nas stosowane. Podczas zajęć mamy szansę poznania Was, które i którzy zostaniecie naszymi uczennicami i uczniami. Do zajęć z literatury musicie się przygotować wczesniej - przeczytać wskazany tekst.

Drugi etap rekrutacji polega na pisaniu własnej pracy na jeden z licznych proponowanych podczas zajęć tematów (na podstawie zajęć, bibliografii wskazanej przez prowadzące i prowadzących, samodzielnych lektur).

Ostatni etap rekrutacji to rozmowa z kandydatkami i kandydatami do szkoły. Składa się ona z dwóch części - pierwsza jest formą obrony pracy pisemnej, druga dotyczy Waszych zainteresowań, wiedzy o świecie.

Decyzję o przyjęciu do WLH podejmujemy po wszystkich etapach, uczestnictwo w każdym jest obowiązkowe.

Nasza szkoła należy do Zespołu Szkół Bednarska, rekomendacje gimnazjów Zespołu są dla nas dodatkowym argumentem za przyjęciem Was do WLH.

Po ogłoszeniu listy przyjętych do WLH należy we wskazanym terminie dostarczyć do sekretariatu szkoły wymagane dokumenty i uiścić opłatę, tzw. wpisowe. Wszystkie informacje o terminach zamieszczone będą na stronie szkoły i na szkolnym Facebooku.