Wielokulturowe Liceum Humanistyczne
im. Jacka Kuronia
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

INFORMACJE DLA PRZYJĘTYCH
na rok szkolny 2019/2020

pierwsza tura rekrutacji

1 Dokumenty do 19.05.2019 r.

- podanie o przyjęcie do wlh
- dwa zdjęcia legitymacyjne
- oświadczenie opłat i windykacji
- zgoda rodziców na wychodzenie ze szkoły
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych rodziców i uczniów / uczennic.

Aktualna procedura opłat i windykacji dostępna jest TUTAJ.

2 Wpisowe w wysokości 1000 zł do 19.05.2019 r.

Numer konta: 74 1240 1037 1111 0010 0849 4868
Adres: WLH im. Jacka Kuronia / ul. Kłopotowskiego 31 / 03-720 Warszawa; Tytuł: 'wpisowe' + imię i nazwisko ucznia/uczennicy

3 Pozostałe dokumenty do 28.06.2019 r.

- świadectwo ukończenia III klasy gimnazjum
- wyniki sprawdzianu państwowego
- karta zdrowia i karty szczepień


Dzień otwarty w WLH
12 stycznia 2019 roku, godz. 11:00


Nabór prowadzimy zarówno do 4-letniego, jak i 3-letniego liceum.

Opłata za udział w całym cyklu zajęć wynosi 100 złotych - opłatę należy wnieść w sekretariacie szkoły w tygodniu poprzedzającym pierwsze zajęcia lub wcześniej w godzinach 8:00 - 14:00.

Kontakt do Sekretariatu: tel. 22 670 21 42


1

Pierwszy etap: obowiązkowy udział w trzech zajęciach rekrutacyjnych

ZAPISY od 7 do 16 stycznia 2019 roku

Na zajęcia należy się zapisać wysyłając swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu i adres email) na adres sekretari@bednarska.edu.pl

Po zakończeniu zapisów (16.01.19) kandydatkom i kandydatom do WLH mailowo zostaną podane wszystkie terminy zajęć rekrutacyjnych (17.01.19).

Tekst do przeczytania na pierwsze zajęcia: William Shakespeare Burza

Zajęcia rekrutacyjne - podział na grupy

GRUPA 1
piątek 18 stycznia godz. 17:00
piątek 15 lutego godz. 17:00
sobota 16 lutego godz. 11:00
GRUPA 2
piątek 18 stycznia godz. 17:00
piątek 15 lutego godz. 17:00
sobota 16 lutego godz. 11:00
GRUPA 3
piątek 15 lutego godz. 17:00
sobota 16 lutego godz. 11:00
piątek 22 lutego godz. 17:00
GRUPA 4
piątek 15 lutego godz. 17:00
sobota 16 lutego godz. 11:00
piątek 22 lutego godz. 17:00
GRUPA 5
piątek 15 lutego godz. 17:00
piątek 22 lutego godz. 17:00
sobota 23 lutego godz. 11:00
GRUPA 6
piątek 15 lutego godz. 17:00
piątek 22 lutego godz. 17:00
sobota 23 lutego godz. 11:00
GRUPA 7
czwartek 14 lutego godz. 17:00
piątek 22 lutego godz. 17:00
sobota 23 lutego godz. 11:00
GRUPA 8
sobota 16 lutego godz. 11:00
piątek 22 lutego godz. 17:00
sobota 23 lutego godz. 11:00

2

Drugi etap: przygotowanie pracy pisemnej

Należy napisać pracę na jeden wybrany temat ze wszystkich tematów proponowanych na trzech kolejnych zajęciach.

Termin oddawania prac to 10 marca 2019 r.
Prace należy wysłać na adres sekretari@bednarska.edu.pl

Tematy prac

JĘZYK POLSKI
(dla wszystkich grup)
"Burza" jako dramat o... i tu do wyboru: 1.miłości 2.władzy 3.sztuce.


FILOZOFIA
tematy dla grup 1, 3, 5 i 7:

Inspirując się opowiadaniem Kafki
(pobierz załącznik):

a. stwórz definicję słownikową terminu, który sam wymyśliłeś / sama wymyśliłaś i który odpowiada czemuś, co do tej pory nie miało nazwy – podaj jego etymologię i przykładowe użycie w zdaniach; możesz zainspirować się Słownikiem Języka Polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego (dostępny online); ALBO

b. napisz opowiadanie, scenkę, miniaturę literacką, w którym taki termin odgrywać będzie centralną rolę

tematy dla grup 2, 4, 6 i 8:
(pobierz załącznik)

1. Jeżeli wyobrażony porządek językowy kształtuje świadomość człowieka, jakie konsekwencje dla naszych postrzeżeń, myśli i emocji ma używany przez nas język? Co zrobić ze świadomością, że tak jest?

2. Wybierz przykład innego powszechnie uznanego „mitu“ — jak Harari z „mitem o Peugeocie“ — zdekonstruuj jego pochodzenie i znaczenie.

3. Na jakich podstawowych „mitach“ (pojęciach/wartościach) opiera się nasz porządek społeczny? Wybierz przykłady, które uważasz za pozytywne i negatywne.

4. Porównaj wyobrażony porządek obowiązujący w 2019 roku w Polsce z porządkiem jakiegoś innego miejsca i czasu. Wskaż różnice między nimi i opisz, jak każdy z systemów wpływa na pragnienia, relacje i wartości wychowanych w nim ludzi

WOS
tematy dla grup 1, 3, 5 i 8:

(pobierz załącznik)

Tematy prac na zajęciach o świecie współczesnym „Socjologia edukacji”. Do wyboru!

1. Po co jest w społeczeństwie szkoła? Przeanalizuj „krytyczne” tj. wskazując zarówno na cele jawne jak i ukryte. Wskaż, które z tych celów realizuje najskuteczniej.

2. Przeanalizuj program ukryty szkoły w innym wymiarze niż ocenianie, np. nauczanie, program wychowawczy, przestrzeń albo wybrany przez Ciebie.

3. Opisz ukryty program oceniania w swojej dotychczasowej szkole (jeśli byłeś_aś w różnych, to możesz je porównać). Nie opisuj swoich emocji, tylko odnieś się do definicji programu ukrytego i do uwag o ocenianiu zawartych w materiałach.

4. Jaki mógłby być według Ciebie dobry ukryty program szkoły? I jaka ta szkoła musiałaby być? (pamiętaj, żeby powiedzieć dla kogo albo z jakiego punktu widzenia to dobro oceniasz).

tematy dla grup 2, 4, 6 i 7:
Pobierz oba załączniki: [1, 2].

1. W jaki sposób polscy politycy odtwarzają syndrom oblężonej twierdzy, wykorzystując imigrantów, uchodźców. Znajdź i opisz przynajmniej 5 przykładów.

2. Wyszukaj informacje i opisz sytuację prawną i społeczną migrantów czekających na przejściu granicznym Brześć/Terespol.
Praca na 3-5 stron, Times new roman, 12, 1,5 wiersza

Ważnym elementem pracy jest bibliografia!!!

3

Trzeci etap: rozmowa na temat przygotowanej pracy

Rozmowy będą odbywać się w wyznaczonych kandydatom i kandydatkom terminach od 25 marca 2019 r.

4

Ogłoszenie wyników rekrutacji

26 kwietnia 2019 r. (piątek)

Ogólne informacje na temat rekrutacji

Czesne wynosi 1130 zł. miesięcznie.

OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 CZESNE WYNOSIĆ BĘDZIE 1300 zł. MIESIĘCZNIE

Zobacz procedurę opłat i windykacjiWLH im. Jacka Kuronia jest szkołą społeczną, nie uczestniczy w systemie rekrutacji organizowanym przez miasto stołeczne Warszawa. Mamy własną formułę rekrutacji i własne kryteria.

Rekrutacja do naszego liceum przebiega etapowo. Organizujemy dla kandydatek i kandydatów zajęcia dotyczące literatury, historii, filozofii i wiedzy o problemach społecznych. Pierwszy etap rekrutacji to obowiązkowy udział w tych zajęciach. Mają one przybliżyć uczestnikom i uczestniczkom specyfikę szkoły, zaprezentować formy pracy przez nas stosowane. Podczas zajęć mamy szansę poznania Was, które i którzy zostaniecie naszymi uczennicami i uczniami. Do zajęć z literatury musicie się przygotować wczesniej - przeczytać wskazany tekst.

Drugi etap rekrutacji polega na pisaniu własnej pracy na jeden z licznych proponowanych podczas zajęć tematów (na podstawie zajęć, bibliografii wskazanej przez prowadzące i prowadzących, samodzielnych lektur).

Ostatni etap rekrutacji to rozmowa z kandydatkami i kandydatami do szkoły. Składa się ona z dwóch części - pierwsza jest formą obrony pracy pisemnej, druga dotyczy Waszych zainteresowań, wiedzy o świecie.

Decyzję o przyjęciu do WLH podejmujemy po wszystkich etapach, uczestnictwo w każdym jest obowiązkowe.

Nasza szkoła należy do Zespołu Szkół Bednarska, rekomendacje gimnazjów Zespołu są dla nas dodatkowym argumentem za przyjęciem Was do WLH.

Po ogłoszeniu listy przyjętych do WLH należy we wskazanym terminie dostarczyć do sekretariatu szkoły wymagane dokumenty i uiścić opłatę, tzw. wpisowe. Wszystkie informacje o terminach zamieszczone będą na stronie szkoły i na szkolnym Facebooku.