Wielokulturowe Liceum Humanistyczne
im. Jacka Kuronia
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Dzień otwarty w WLH
12 stycznia 2019 roku, godz. 11:00


Nabór prowadzimy zarówno do 4-letniego, jak i 3-letniego liceum.

Opłata za udział w całym cyklu zajęć wynosi 100 złotych - opłatę należy wnieść w sekretariacie szkoły w tygodniu poprzedzającym pierwsze zajęcia lub wcześniej w godzinach 8:00 - 14:00.

Kontakt do Sekretariatu: tel. 22 670 21 42


1

Pierwszy etap: obowiązkowy udział w trzech zajęciach rekrutacyjnych

ZAPISY od 7 do 16 stycznia 2019 roku

Na zajęcia należy się zapisać wysyłając swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu i adres email) na adres sekretari@bednarska.edu.pl

Po zakończeniu zapisów (16.01.19) kandydatkom i kandydatom do WLH mailowo zostaną podane wszystkie terminy zajęć rekrutacyjnych (17.01.19).

Zajęcia będą odbywały się kolejno:
piątek 18 stycznia 2019 r., godzina 17:00 Tekst do przeczytania na zajęcia
piątek 15 lutego 2019 r., godzina 17:00,
sobota 16 lutego, godzina 11:00
piątek 22 lutego 2019 r., godzina 17:00,
sobota 23 lutego, godzina 11:00

2

Drugi etap: przygotowanie pracy pisemnej

Należy napisać pracę na jeden wybrany temat ze wszystkich tematów proponowanych na trzech kolejnych zajęciach.

Termin oddawania prac to 10 marca 2019 r.
Prace należy wysłać na adres sekretari@bednarska.edu.pl

3

Trzeci etap: rozmowa na temat przygotowanej pracy

Rozmowy będą odbywać się w wyznaczonych kandydatom i kandydatkom terminach od 25 marca 2019 r.

Ogólne informacje na temat rekrutacji

Czesne wynosi 1130 zł. miesięcznie.

Zobacz procedurę opłat i windykacjiWLH im. Jacka Kuronia jest szkołą społeczną, nie uczestniczy w systemie rekrutacji organizowanym przez miasto stołeczne Warszawa. Mamy własną formułę rekrutacji i własne kryteria.

Rekrutacja do naszego liceum przebiega etapowo. Organizujemy dla kandydatek i kandydatów zajęcia dotyczące literatury, historii, filozofii i wiedzy o problemach społecznych. Pierwszy etap rekrutacji to obowiązkowy udział w tych zajęciach. Mają one przybliżyć uczestnikom i uczestniczkom specyfikę szkoły, zaprezentować formy pracy przez nas stosowane. Podczas zajęć mamy szansę poznania Was, które i którzy zostaniecie naszymi uczennicami i uczniami. Do zajęć z literatury musicie się przygotować wczesniej - przeczytać wskazany tekst.

Drugi etap rekrutacji polega na pisaniu własnej pracy na jeden z licznych proponowanych podczas zajęć tematów (na podstawie zajęć, bibliografii wskazanej przez prowadzące i prowadzących, samodzielnych lektur).

Ostatni etap rekrutacji to rozmowa z kandydatkami i kandydatami do szkoły. Składa się ona z dwóch części - pierwsza jest formą obrony pracy pisemnej, druga dotyczy Waszych zainteresowań, wiedzy o świecie.

Decyzję o przyjęciu do WLH podejmujemy po wszystkich etapach, uczestnictwo w każdym jest obowiązkowe.

Nasza szkoła należy do Zespołu Szkół Bednarska, rekomendacje gimnazjów Zespołu są dla nas dodatkowym argumentem za przyjęciem Was do WLH.

Po ogłoszeniu listy przyjętych do WLH należy we wskazanym terminie dostarczyć do sekretariatu szkoły wymagane dokumenty i uiścić opłatę, tzw. wpisowe. Wszystkie informacje o terminach zamieszczone będą na stronie szkoły i na szkolnym Facebooku.